ພາລະໜ້າທີ່

ຫໍສະໝຸດແຫ່ງຊາດລາວມີໜ້າທີ່ເກັບຮັກສາມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳຂອງຊາດ, ເຊີດຊູການພັດທະນາການອ່ານ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມເປັນເລີດຂອງອົງການເພື່ອສ້າງສັງຄົມລາວໃຫ້ເປັນສັງຄົມແຫ່ງການຮຽນຮູ້.

ກ່ຽວ​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ

ກ່ຽວ​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ

ການເກັບສະສົມ

ຊອກຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

ມາ​ອ່ານ​ນຳ​ກັນ

ມາ​ອ່ານ​ນຳ​ກັນ​ເຖາະ

ສ້າງຄວາມຮູ້ສູ່ສັງຄົມ