ພາລະໜ້າທີ່

ຫໍສະໝຸດແຫ່ງຊາດລາວມີໜ້າທີ່ເກັບຮັກສາມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳຂອງຊາດ, ເຊີດຊູການພັດທະນາການອ່ານ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມເປັນເລີດຂອງອົງການເພື່ອສ້າງສັງຄົມລາວໃຫ້ເປັນສັງຄົມແຫ່ງການຮຽນຮູ້.

ສ້າງຄວາມຮູ້ສູ່ສັງຄົມ